afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT GIÁ (SỬA ĐỔI) SAU KHI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA 


Luật Giá (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 19/06/2023 gồm 8 Chương, 75 Điều. Trong đó các điều khoản liên quan đến Thẩm định giá bao gồm những điều sau: 

 • + Điều 4, 6 7 quy định về giải thích từ ngữ, công khai thông tin các hành vi bị cấm 

 • + Điều 40 đến Điều 66 quy định về thẩm định giá 

 • + Điều 67 đến Điều 71 về thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá 

Cụ thể một số điểm mới nhằm khắc phục một số hạn chế bất cập của luật hiện hành liên quan đến Thẩm định giá như sau: 


Điều 4: Giải thích từ ngữ 

 • + Thẩm định giá hoạt động vấn xác định giá trị bằng tiền của tài sản thẩm định giá tại một địa điểm, thời điểm, phục vụ cho mục đích nhất định theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam do doanh nghiệp thẩm định giá, hội đồng thẩm định giá thực hiện. 

 • + Báo cáo thẩm định giá văn bản trình bày chi tiết về quá trình thẩm định giá, giá trị của tài sản thẩm định giá để làm căn cứ lập chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá hoặc thông báo kết quả thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá. 

 • + Chứng thư thẩm định giá văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá phát hành sau khi kết thúc hoạt động thẩm định giá để thông báo cho khách hàng các bên liên quan về giá trị tài sản thẩm định giá những nội dung chính của Báo cáo thẩm định giá. 


Điều 44. Thẻ thẩm định viên về giá 

 • + Điều kiện năng lực hành vi dân sự đầy đủ; bằng tốt nghiệp đại học trở; chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá trừ trường hợp bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá (không cần phải thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành từ 36 tháng trở lên mới được thi thẻ như luật hiện hành). 


Điều 45. Đăng hành nghề thẩm định giá 

 • + Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật  

 • + Có tổng thời gian thực tế làm việc theo chuyên ngành đủ 36 tháng với trình độ Đại học trở lên hoặc đủ 24 tháng với bằng đại học trở lên chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá  

 • + Có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo lĩnh vực chuyên môn  


Điều 47. Quyền nghĩa vụ của thẩm định viên về giá 

 • + Bồ sung quyền của thẩm định viên: 

 • - Ký Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá theo lĩnh vực tài sản được phép hành nghề không phải trang bị thêm các chứng chỉ, điều kiện chuyên môn khác. 

 • - Không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về tài sản thẩm định giá do khách hàng cung cấp. 


Điều 49. Điều kiện doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 

 • + Có ít nhất 5 người Thẻ thẩm định viên về giá  

 • + Đối với chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 

 • - Có ít nhất 3 người Thẻ thẩm định viên về giá  

 • - Người đứng đầu chi nhánh phải người Thẻ TĐV về giá đăng hành nghề thẩm định giá tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của doanh nghiệp. 


Điều 55. Chứng thư thẩm định giá Báo cáo thẩm định giá 

 • + Người đại diện theo pháp luật của DNTĐG được phép ủy quyền cho người quản (phải TĐV) doanh nghiệp CTTĐG xem xét, phê duyệt BCTĐG. 

 • + CTĐTG, BCTĐG được sử dụng làm một trong những sở để khách hàng, người liên quan được ghi tại hợp đồng thẩm định giá xem xét, quyết định hoặc phê duyệt giá của tài sản 

 

Luật này dự kiến hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2024

Ngày đăng: 05/08/2023 Lượt xem: 9.012 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 17/6/2024 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64//2024/NĐ-CP (NĐ 64) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024.
Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư số 24/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng từ năm tài chính 2025 (thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngày 02/4/2024 vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1357/TCT-DNNCN về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HCN), cá nhân kinh doanh (CNKD) gửi đến Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 12/01/2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo 02/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01/7/2024. Từ ngày 01/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được triển khai cải cách tổng thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.725.115
 62
English