afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT GIÁ (SỬA ĐỔI) SAU KHI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA 


Luật Giá (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 19/06/2023 gồm 8 Chương, 75 Điều. Trong đó các điều khoản liên quan đến Thẩm định giá bao gồm những điều sau: 

 • + Điều 4, 6 7 quy định về giải thích từ ngữ, công khai thông tin các hành vi bị cấm 

 • + Điều 40 đến Điều 66 quy định về thẩm định giá 

 • + Điều 67 đến Điều 71 về thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá 

Cụ thể một số điểm mới nhằm khắc phục một số hạn chế bất cập của luật hiện hành liên quan đến Thẩm định giá như sau: 


Điều 4: Giải thích từ ngữ 

 • + Thẩm định giá hoạt động vấn xác định giá trị bằng tiền của tài sản thẩm định giá tại một địa điểm, thời điểm, phục vụ cho mục đích nhất định theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam do doanh nghiệp thẩm định giá, hội đồng thẩm định giá thực hiện. 

 • + Báo cáo thẩm định giá văn bản trình bày chi tiết về quá trình thẩm định giá, giá trị của tài sản thẩm định giá để làm căn cứ lập chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá hoặc thông báo kết quả thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá. 

 • + Chứng thư thẩm định giá văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá phát hành sau khi kết thúc hoạt động thẩm định giá để thông báo cho khách hàng các bên liên quan về giá trị tài sản thẩm định giá những nội dung chính của Báo cáo thẩm định giá. 


Điều 44. Thẻ thẩm định viên về giá 

 • + Điều kiện năng lực hành vi dân sự đầy đủ; bằng tốt nghiệp đại học trở; chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá trừ trường hợp bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá (không cần phải thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành từ 36 tháng trở lên mới được thi thẻ như luật hiện hành). 


Điều 45. Đăng hành nghề thẩm định giá 

 • + Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật  

 • + Có tổng thời gian thực tế làm việc theo chuyên ngành đủ 36 tháng với trình độ Đại học trở lên hoặc đủ 24 tháng với bằng đại học trở lên chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá  

 • + Có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo lĩnh vực chuyên môn  


Điều 47. Quyền nghĩa vụ của thẩm định viên về giá 

 • + Bồ sung quyền của thẩm định viên: 

 • - Ký Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá theo lĩnh vực tài sản được phép hành nghề không phải trang bị thêm các chứng chỉ, điều kiện chuyên môn khác. 

 • - Không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về tài sản thẩm định giá do khách hàng cung cấp. 


Điều 49. Điều kiện doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 

 • + Có ít nhất 5 người Thẻ thẩm định viên về giá  

 • + Đối với chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 

 • - Có ít nhất 3 người Thẻ thẩm định viên về giá  

 • - Người đứng đầu chi nhánh phải người Thẻ TĐV về giá đăng hành nghề thẩm định giá tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của doanh nghiệp. 


Điều 55. Chứng thư thẩm định giá Báo cáo thẩm định giá 

 • + Người đại diện theo pháp luật của DNTĐG được phép ủy quyền cho người quản (phải TĐV) doanh nghiệp CTTĐG xem xét, phê duyệt BCTĐG. 

 • + CTĐTG, BCTĐG được sử dụng làm một trong những sở để khách hàng, người liên quan được ghi tại hợp đồng thẩm định giá xem xét, quyết định hoặc phê duyệt giá của tài sản 

 

Luật này dự kiến hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2024

Ngày đăng: 05/08/2023 Lượt xem: 3.754 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bộ Tài chính đã có công văn số 2298/BTC-CST ngày 13/3/2023 lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm một số mục tiêu sau
Thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi,
Ngày 14/9/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP (Nghị định 69), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nghị định 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (“Quyết định 25”) ngày 03/10/2023 về giảm tiền thuê đất của năm 2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023 và có một số nội dung đáng lưu ý như sau
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.541.587
 97
English