afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2023/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

 

Ngày 20/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP (NĐ35/2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản nhà nước của Bộ Xây dựng. Nghị định hiệu lực kể từ ngày . 

Một trong những nội dung quan trọng của NĐ35/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (06/2021) hướng dẫn chi tiết v quản chất lượng, thi công xây dựng bảo trì công trình xây dựng. 

Theo đó, tại Điều 11 NĐ35/2023 đã sửa đổi, b sung mt s điểm, khon ti các Điu 7, 17, 19, 21, 23, 24 27 53 06/2021. 

Một số điểm đáng chú ý như sau: 

  1. Sa đổi, b sung quy định v tổng thầu EPC đảm bảo thống nhất với Nghị định số 50/2021/NĐ-CP (Điều 7, 9, 21 06/2021). 


  1. Sửa đổi quy định v quản khối lượng thi công xây dựng (Điều 17 06/2021). 


  1. Bổ sung quy định chủ đầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình; sau khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tiếp tục thực hiện các thủ tục trước khi trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Điều 23 06/2021). 


  1. Tăng cường phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng của quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản công trình xây dựng chuyên ngành cho quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với: công trình thuộc dự án do Bộ, quan trung ương quyết định đầu ; công trình thuộc dự án do các tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu hoặc làm chủ đầu ; các công trình thuộc dự án đầu xây dựng chỉ lập Báo cáo kinh tế thuật đầu xây dựng (Điều 24 06/2021). 


  1. Bổ sung quy định về điều kiện đưa công trình, hạng mục công trình thuộc dự án khu đô thị vào khai thác, sử dụng theo hướng: yêu cầu chủ đầu phải hoàn thành việc đầu xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng hội các công trình khác, đảm bảo kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo phân kỳ đầu , kế hoạch xây dựng tại Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt trước khi đưa các công trình nhàvào khai thác, sử dụng (Điều 23, 27 06/2021). 


  1. Sa đổi, b sung quy định v x lý chuyển tiếp khi thay đổi về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Điều 53 06/2021). 


  1. Phụ lục số V thay thế Phụ lục số VII 06/2021. 

 

Link xem chi tiết Thông số 23/2023/TT-BTC: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-35-2023-ND-CP-sua-doi-cac-Nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx 

Ngày đăng: 28/07/2023 Lượt xem: 3.978 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bộ Tài chính đã có công văn số 2298/BTC-CST ngày 13/3/2023 lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm một số mục tiêu sau
Thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi,
Ngày 14/9/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP (Nghị định 69), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nghị định 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (“Quyết định 25”) ngày 03/10/2023 về giảm tiền thuê đất của năm 2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023 và có một số nội dung đáng lưu ý như sau
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.541.570
 80
English