afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

CÔNG BỐ 6 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 2

Ngày 06.07.2022 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-BTC công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2, bao gồm:

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính"

Trước đó, tại Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01.09.2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm:

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”

Vui lòng bấm vào link dưới đây để tải về Quyết định 1366 có 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2:

Ngày đăng: 20/07/2022 Lượt xem: 2.001 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
ECOVIS AFA VIỆT NAM Trân trọng thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022
Thay vì đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) dài hạn để hưởng lương lưu, nhiều người sau khi nghỉ việc đã sớm chọn phương án rút BHXH một lần. Tuy nhiên, căn cứ Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13, những trường hợp sau đây người lao động sẽ không được giải quyết hưởng BHXH một lần
Kể từ ngày 01.01.2023, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên cơ sở bảo đảm lộ trình quy định tại Điều 37 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền không phải điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.176.593
 41
English