afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

CÔNG BỐ 6 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 2

Ngày 06.07.2022 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-BTC công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2, bao gồm:

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi"

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính"

Trước đó, tại Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01.09.2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm:

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”

§  Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”

Vui lòng bấm vào link dưới đây để tải về Quyết định 1366 có 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2:

Ngày đăng: 20/07/2022 Lượt xem: 11.245 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 18/9/2023, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP (“Nghị định 70”) sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ban hành ngày 22/06/2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 và thay thế Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 (trừ trường hợp quy định tại Điều 53 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11). Trong đó có một số điểm cần lưu ý như sau
Ngày 01/8/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2023/TT-BXD quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành Doanh nghiệp Tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20/9/2023.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.461.814
 86
English