afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ ĐỐI TƯỢNG  

BỊ HẠN CHẾ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


Ngày 01/8/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông 05/2023/TT-BXD quy định danh mục các lĩnh vực thời hạn người chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản , điều hành Doanh nghiệp nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty c phần, Công ty hợp danh, Hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản của Bộ Xây dựng, hiệu lực từ ngày 20/9/2023.  

Về lĩnh vực bị hạn chế: Điều 4 Thông 05/2023/TT-BXD quy định 09 lĩnh vực người chức vụ thuộc Bộ Xây dựng bị hạn chế thành lập doanh nghiệp khi thôi chức bao gồm: 

 1. 1. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc. 

 1. 2. Hoạt động đầu xây dựng. 

 1. 3. Phát triển đô thị. 

 1. 4. Hạ tầng kỹ thuật. 

 1. 5. Nhà ở, công sở thị trưng bất động sản. 

 1. 6. Vật liệu xây dựng. 

 1. 7. Khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. 

 1. 8. Quản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

 1. 9. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực từ khoản 1 đến 7 nêu trên. 

Về thời hạn hạn chế: Người chức vụ thuộc Bộ Xây dựng không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản , điều hành doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ: 


 • - Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp thẩm quyền, người chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định tại các khoản từ 1 đến 6.  


 • - Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp thẩm quyền, người chức vụ, quyền hạn công tác trong lĩnh vực được quy định tại khoản 7, 8. 


 • - Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản , điều hành doanh nghiệp nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác đối với người thôi chức vụ khi đang cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 9 nêu trên thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án. 

Ngày đăng: 09/09/2023 Lượt xem: 5.110 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023 (riêng quy định bãi bỏ tổng mức thanh toán được áp dụng từ 01/01/2019
Ngày 23/11/2023 Bộ Tài chính ban hành Công văn 12904/BTC-TCT gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc lấy ý kiến sửa đổi Nghị định về quản lý thuế doanh nghiệp.
Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.
Cùng với việc giải thích rõ các từ ngữ liên quan để bảo đảm minh bạch, chặt chẽ trong quá trình áp dụng, Nghị quyết quy định về: thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT); tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR); kê khai, nộp thuế và quản lý thuế.
Sáng ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ Sáu, Khóa XV, trong đó quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 43/2022/QH15
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.603.882
 12
English