afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN

QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ ĐỐI TƯỢNG  

BỊ HẠN CHẾ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


Ngày 01/8/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông 05/2023/TT-BXD quy định danh mục các lĩnh vực thời hạn người chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản , điều hành Doanh nghiệp nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty c phần, Công ty hợp danh, Hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản của Bộ Xây dựng, hiệu lực từ ngày 20/9/2023.  

Về lĩnh vực bị hạn chế: Điều 4 Thông 05/2023/TT-BXD quy định 09 lĩnh vực người chức vụ thuộc Bộ Xây dựng bị hạn chế thành lập doanh nghiệp khi thôi chức bao gồm: 

 1. 1. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc. 

 1. 2. Hoạt động đầu xây dựng. 

 1. 3. Phát triển đô thị. 

 1. 4. Hạ tầng kỹ thuật. 

 1. 5. Nhà ở, công sở thị trưng bất động sản. 

 1. 6. Vật liệu xây dựng. 

 1. 7. Khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. 

 1. 8. Quản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

 1. 9. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực từ khoản 1 đến 7 nêu trên. 

Về thời hạn hạn chế: Người chức vụ thuộc Bộ Xây dựng không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản , điều hành doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ: 


 • - Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp thẩm quyền, người chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định tại các khoản từ 1 đến 6.  


 • - Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp thẩm quyền, người chức vụ, quyền hạn công tác trong lĩnh vực được quy định tại khoản 7, 8. 


 • - Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản , điều hành doanh nghiệp nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác đối với người thôi chức vụ khi đang cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 9 nêu trên thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án. 

Ngày đăng: 09/09/2023 Lượt xem: 8.932 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 17/6/2024 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64//2024/NĐ-CP (NĐ 64) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024.
Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư số 24/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng từ năm tài chính 2025 (thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngày 02/4/2024 vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1357/TCT-DNNCN về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HCN), cá nhân kinh doanh (CNKD) gửi đến Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 12/01/2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo 02/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01/7/2024. Từ ngày 01/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được triển khai cải cách tổng thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.771.767
 55
English