afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ ĐỐI TƯỢNG  

BỊ HẠN CHẾ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


Ngày 01/8/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông 05/2023/TT-BXD quy định danh mục các lĩnh vực thời hạn người chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản , điều hành Doanh nghiệp nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty c phần, Công ty hợp danh, Hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản của Bộ Xây dựng, hiệu lực từ ngày 20/9/2023.  

Về lĩnh vực bị hạn chế: Điều 4 Thông 05/2023/TT-BXD quy định 09 lĩnh vực người chức vụ thuộc Bộ Xây dựng bị hạn chế thành lập doanh nghiệp khi thôi chức bao gồm: 

 1. 1. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc. 

 1. 2. Hoạt động đầu xây dựng. 

 1. 3. Phát triển đô thị. 

 1. 4. Hạ tầng kỹ thuật. 

 1. 5. Nhà ở, công sở thị trưng bất động sản. 

 1. 6. Vật liệu xây dựng. 

 1. 7. Khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. 

 1. 8. Quản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

 1. 9. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực từ khoản 1 đến 7 nêu trên. 

Về thời hạn hạn chế: Người chức vụ thuộc Bộ Xây dựng không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản , điều hành doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ: 


 • - Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp thẩm quyền, người chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định tại các khoản từ 1 đến 6.  


 • - Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp thẩm quyền, người chức vụ, quyền hạn công tác trong lĩnh vực được quy định tại khoản 7, 8. 


 • - Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản , điều hành doanh nghiệp nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác đối với người thôi chức vụ khi đang cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 9 nêu trên thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án. 

Ngày đăng: 09/09/2023 Lượt xem: 2.897 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bộ Tài chính đã có công văn số 2298/BTC-CST ngày 13/3/2023 lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm một số mục tiêu sau
Thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi,
Ngày 14/9/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP (Nghị định 69), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nghị định 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (“Quyết định 25”) ngày 03/10/2023 về giảm tiền thuê đất của năm 2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023 và có một số nội dung đáng lưu ý như sau
Căn cứ vào lịch sử bồi thường bảo hiểm của từng xe cơ giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm với biên độ tăng, giảm phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên mức đóng phí bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới quy định tại Nghị định.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.541.537
 47
English