afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU TRONG BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN  

Ngày 17/04/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu nhân trong đó quy định về quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu nhân. Nghị định 13/2023/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 01/07/2023. 

Quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu nhân 

Theo đó, quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu nhân bao gồm: 

Thứ nhất, quyền được biết: 

 • Chủ thể dữ liệu được biết về hoạt động xử dữ liệu nhân của mình, trừ trường hợp luật quy định khác. 

Thứ hai, quyền đồng ý: 

 • Chủ thể dữ liệu được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử dữ liệu nhân của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 17 Nghị định 13/2023/NĐ-CP . 

Thứ ba, quyền truy cập: 

 • Chủ thể dữ liệu được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu nhân của mình, trừ trường hợp luật quy định khác. 

Thứ , quyền rút lại sự đồng ý: 

 • Chủ thể dữ liệu được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật quy định khác. 

Thứ năm, quyền xóa dữ liệu: 

 • Chủ thể dữ liệu được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu nhân của mình, trừ trường hợp luật quy định khác. 

Thứ sáu, quyền hạn chế xử dữ liệu: 

 • Chủ thể dữ liệu được yêu cầu hạn chế xử dữ liệu nhân của mình, trừ trường hợp luật quy định khác. 

 • Việc hạn chế xử dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi yêu cầu của chủ thể dữ liệu, với toàn bộ dữ liệu nhân chủ thể dữ liệu yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật quy định khác. 

Thứ bảy, quyền cung cấp dữ liệu: 

 • Chủ thể dữ liệu được yêu cầu Bên Kiểm soát dữ liệu nhân, Bên Kiểm soát xử dữ liệu nhân cung cấp cho bản thân dữ liệu nhân của mình, trừ trường hợp luật quy định khác. 

Thứ tám, quyền phản đối xử dữ liệu: 

 • Chủ thể dữ liệu được phản đối Bên Kiểm soát dữ liệu nhân, Bên Kiểm soát xử dữ liệu nhân xử dữ liệu nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật quy định khác. 

 • Bên Kiểm soát dữ liệu nhân, Bên Kiểm soát xử dữ liệu nhân thực hiện yêu cầu của chủ thể dữ liệu trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật quy định khác. 

Thứ chín, quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: 

 • Chủ thể dữ liệu quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

Thứ mười, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: 

 • Chủ thể dữ liệu quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo dữ liệu nhân của mình, trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác hoặc luật quy định khác. 

Cuối cùng, quyền tự bảo vệ: 

 • Chủ thể dữ liệu quyền tự bảo vệ theo quy định củaBộ luật Dân sự, luật khác liên quan Nghị định 13/2023/NĐ-CP, hoặc yêu cầu quan, tổ chức thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự 2015. 

Ngày đăng: 08/07/2023 Lượt xem: 4.660 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bộ Tài chính đã có công văn số 2298/BTC-CST ngày 13/3/2023 lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm một số mục tiêu sau
Thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi,
Ngày 14/9/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP (Nghị định 69), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nghị định 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.541.708
 218
English