afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN

THAY ĐỔI TRONG QUY ĐỊNH SỬ DỤNG  

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM


Ngày 18/9/2023, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP (“Nghị định 70”) sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tuyển dụng, quản người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này hiệu lực kể từ ngày 18/9/2023. Các cập nhật đáng lưu ý của Nghị định 70 bao gồm: 

  1. 1. Thay đổi quan cấp văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài 

Theo Nghị định 70 thì thẩm quyền chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài như sau: 

Bộ Lao động - Thương binh hội hoặc Sở Lao động - Thương binh hội văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 70 trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

(Trước đây, thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài thuộc về Bộ Lao động - Thương binh hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.) 


  1. 2. Thay đổi về thời gian báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

So với Nghị định 152 thì Nghị định 70 đã rút ngắn thời gian báo cáo giải trình xuống còn ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. 

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì phải báo cáo trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. 

(Trước đây ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.) 


  1. 3. Thay đổi về trường hợp cấp lại giấy phép lao động 

So với quy định tại Điều 12 Nghị định 152 thì trường hợp cấp lại giấy phép lao động được sửa đổi bổ sung ở trường hợp thứ 3 khi thay đổi một trong các nội dung sau: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên doanh nghiệp không thay đổi số doanh nghiệp ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn. 


(Trước đây thay đổi đồng thời các nội dung họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.) 

Ngày đăng: 22/09/2023 Lượt xem: 8.797 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 17/6/2024 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64//2024/NĐ-CP (NĐ 64) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024.
Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư số 24/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng từ năm tài chính 2025 (thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngày 02/4/2024 vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1357/TCT-DNNCN về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HCN), cá nhân kinh doanh (CNKD) gửi đến Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.771.647
 4
English