afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

THAY ĐỔI TRONG QUY ĐỊNH SỬ DỤNG  

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM


Ngày 18/9/2023, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP (“Nghị định 70”) sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tuyển dụng, quản người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này hiệu lực kể từ ngày 18/9/2023. Các cập nhật đáng lưu ý của Nghị định 70 bao gồm: 

  1. 1. Thay đổi quan cấp văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài 

Theo Nghị định 70 thì thẩm quyền chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài như sau: 

Bộ Lao động - Thương binh hội hoặc Sở Lao động - Thương binh hội văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 70 trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

(Trước đây, thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài thuộc về Bộ Lao động - Thương binh hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.) 


  1. 2. Thay đổi về thời gian báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

So với Nghị định 152 thì Nghị định 70 đã rút ngắn thời gian báo cáo giải trình xuống còn ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. 

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì phải báo cáo trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. 

(Trước đây ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.) 


  1. 3. Thay đổi về trường hợp cấp lại giấy phép lao động 

So với quy định tại Điều 12 Nghị định 152 thì trường hợp cấp lại giấy phép lao động được sửa đổi bổ sung ở trường hợp thứ 3 khi thay đổi một trong các nội dung sau: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên doanh nghiệp không thay đổi số doanh nghiệp ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn. 


(Trước đây thay đổi đồng thời các nội dung họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.) 

22/09/2023 Views: 2.606
* TIÊU ĐIỂM
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bộ Tài chính đã có công văn số 2298/BTC-CST ngày 13/3/2023 lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm một số mục tiêu sau
Thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi,
Ngày 14/9/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP (Nghị định 69), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nghị định 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
0
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giáDesign by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
English