afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU THẦU 2023 

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Luật Đấu thầu 2023) đã được công bố ngày 17/7/2023 ( hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung so với Luật Đấu thầu 2013.  

Để hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023, Bộ Kế hoạch Đầu Chính phủ đã ban hành Thông Nghị định hướng dẫn: 

 1. 1. Thông số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu mẫu hồ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ( hiệu lực từ ngày , 15/02/2024). Theo đó, các mẫu hồ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 01/01/2024 sẽ bao gồm các nhóm mẫu sau đây: 

 1. (1) Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, gồm: Mẫu 1A, Mẫu 1B Mẫu 1C; 

 1. (2) Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gồm: Mẫu 2A, Mẫu 2B Mẫu 2C; 

 1. (3) Mẫu đối với gói thầu xây lắp, gồm: Mẫu 3A, Mẫu 3B Mẫu 3C; 

 1. (4) Mẫu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp mua sắm tập trung), gồm: Mẫu 4A, Mẫu 4B Mẫu 4C; 

 1. (5) Mẫu đối với gói thầu dịch vụ phi vấn, gồm: Mẫu 5A, Mẫu 5B Mẫu 5C; 

 1. (6) Mẫu đối với gói thầu dịch vụ vấn, gồm: Mẫu 6A, Mẫu 6B; 

 1. (7) Mẫu đối với gói thầu mua thuốc, gồm: Mẫu 7A, Mẫu 7B; 

 1. (8) Các loại mẫu báo cáo đánh giá, gồm: Mẫu 8A, Mẫu 8B, Mẫu 8C Mẫu 8D; 

Vui lòng xem chi tiết tại văn bản gốc được ban hành: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209785 

 1. 2. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ( hiệu lực từ ngày , 27/02/2024). Theo đó, k từ ngày Nghị định này hiệu lực thi hành, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ các điều khoản sau đây hết hiệu lực thi hành: 

 1. (1) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 1. (2) Các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 78 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản , sử dụng tài sản công; 

 1. (3) Các điểm b, c khoản 2 các điểm b, c khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản , sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước; 

 1. (4) Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. 

Vui lòng xem chi tiết tại văn bản gốc được ban hành: https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209823

Ngày đăng: 11/03/2024 Lượt xem: 3.019 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 17/6/2024 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64//2024/NĐ-CP (NĐ 64) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024.
Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư số 24/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng từ năm tài chính 2025 (thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngày 02/4/2024 vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1357/TCT-DNNCN về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HCN), cá nhân kinh doanh (CNKD) gửi đến Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 12/01/2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo 02/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01/7/2024. Từ ngày 01/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được triển khai cải cách tổng thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.725.088
 35
English