afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Theo Khoản 6, Khoản 9 và Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) quy định cụ thể như sau:
Cách tính thuế, quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có nhiều nguồn thu nhập
Cách xác định cá nhân cư trú và Không cư trú được quy định rõ tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính và được sửa đổi bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:
Bài viết này hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng thử việc, hợp đồng giao khoán, hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.
Bài viết này hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú (người nước ngoài) theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính:
Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành tại các thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 92/2015/TT-BTC và Thông tư số 95/2016/TT-BTC, bao gồm các nội dung:
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
0
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giáDesign by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
English