afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 

Ngày 15/05/2023, Bộ Tài chính đã có công văn số 4844/BTC-QLTK xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC (Sau đây gọi tắt là “Thông tư 200”). Trong đó có một số nội dung đáng lưu ý như sau: 

  1. Sự cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Thông tư 200 

Hiện nay các cơ chế tài chính và pháp luật có liên quan đến công tác kế toán của doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi, đồng thời cùng với sự hội nhập quốc tế và thực tế đã có phát sinh nhiều giao dịch kinh tế mới mà Thông tư 200 chưa có hướng dẫn hoặc một số nội dung đã bộc lộ hạn chế, bất cập. 

  1. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Thông tư sửa đổi 

  • Một số nội dung Thông tư 200 đã có quy định nhưng cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành; 

  • Một số nội dung Thông tư 200 chưa có quy định cần bổ sung hướng dẫn; 

  • Một số nội dung sửa đổi Báo cáo tài chính. 

Ngày đăng: 14/07/2023 Lượt xem: 4.025 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bộ Tài chính đã có công văn số 2298/BTC-CST ngày 13/3/2023 lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm một số mục tiêu sau
Thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi,
Ngày 14/9/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP (Nghị định 69), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nghị định 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.541.610
 120
English