afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN

QUỐC HỘI ĐÃ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ÁP DỤNG THUẾ TNDN BỔ SUNG THEO QUY ĐỊNH CHỐNG XÓI MÒN CƠ SỞ THUẾ TOÀN CẦU 

Ngày 15/12/2023 Chủ tịch Quốc hội ban hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn sở thuế toàn cầu. 

Nghị quyết gồm 8 điều, 1 phụ lục. hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024 áp dụng từ năm tài chính 2024 

  1. 1. Đối tượng nộp thuế 

đơn vị hợp thành của Tập đoàn đa quốc gia doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu euro (EUR) trở lên, trừ các trường hợp sau đây: Tổ chức của chính phủ; Tổ chức quốc tế; Tổ chức phi lợi nhuận; Quỹ hưu trí; Quỹ đầu công ty mẹ tối cao; Tổ chức đầu bất động sản công ty mẹ tối cao; Tổ chức ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức quy địnhtrên. 

Cùng với việc giải thích các từ ngữ liên quan để bảo đảm minh bạch, chặt chẽ trong quá trình áp dụng, Nghị quyết quy định về: thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT); tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR); khai, nộp thuế quản thuế. 

  1. 2. Kê khai, nộp thuế quản thuế 

 

  1. 2.1. Đối với quy định về thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) 

Thời hạn nộp Tờ khai thông tin theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, Tờ khai thuế TNDN bổ sung kèm theo Bản thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán tài chính thời hạn nộp thuế TNDN bổ sung chậm nhất 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính. 

  1. 2.2. Đối với quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR) 

Thời hạn nộp tờ khai thông tin theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, Tờ khai thuế TNDN bổ sung kèm theo Bản thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán tài chính thời hạn nộp thuế TNDN bổ sung chậm nhất 18 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính đối với năm đầu tiên tập đoàn đa quốc gia thuộc đối tượng áp dụng, chậm nhất 15 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính đối với các năm tiếp theo. 

Đây được xem bước đi quan trọng để Việt Nam khẳng định áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu chính thức tham gia vào một "sân chơi" lớn của thế giới. 

Theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, Tổng cục Thuế tính toán bộ khoảng 122 tập đoàn nước ngoài đầu vào Việt Nam chịu ảnh hưởng của quy định bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn số thuế bổ sung ước tính thu được khoảng 14.600 tỷ đồng. 

Đến nay, đã hơn 140 nước trên thế giới sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024, để thu thêm phần chênh lệch từ mức thuế thực tế so với thuế tối thiểu toàn cầu (15%), trong đó các nước số vốn đầu lớn vào Việt Nam như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... 

Ngày đăng: 15/01/2024 Lượt xem: 4.867 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 17/6/2024 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64//2024/NĐ-CP (NĐ 64) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024.
Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư số 24/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng từ năm tài chính 2025 (thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngày 02/4/2024 vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1357/TCT-DNNCN về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HCN), cá nhân kinh doanh (CNKD) gửi đến Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.725.144
 91
English