afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN

QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.

Luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 260 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Riêng Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024.         

Luật Đất đai là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, cũng là dự án Luật rất khó và phức tạp.

Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 có rất nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, có một số điểm nhấn nổi bật như sau:

 Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 có rất nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, có một số điểm nhấn nổi bật như sau:

A. Tài chính đất đai, giá đất:

        *  Luật Đất đai 2024 đã bỏ “Khung giá đất”  theo đó “Bảng giá đất” được xây dựng hằng năm. Bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026,  được điều chỉnh từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo sẽ giúp cho Bảng giá đất tiệm cận với thị trường.

è Việc này tiến đến xóa bỏ cơ chế 2 giá (giá nhà nước và giá thị trường) như hiện nay, tiến đến ứng xử theo cơ chế một giá, giá thực tế thị trường làm trọng.

        *   Quy định 4 phương pháp định giá đất bao gồm: phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; Đồng thời quy định cụ thể các trường hợp để áp dụng theo từng phương pháp

è Đưa ra điều kiện để áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp tránh các tình huống sử dụng mỗi phương pháp cho ra một kết quả khác nhau dẫn đến rủi ro cho cơ quan xác định giá.

        *  Thành phần Hội đồng thẩm định giá đất được mở rộng: Ngoài các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND còn có đại diện HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, Chuyên gia về giá đất để đảm bảo tính độc lập khách quan trong quá trình xác định giá.

è Đa dạng thành phần tham dự tạo ra được tính phản biện đa chiều giúp xác định giá đất một cách khách quan và đạt chất lượng cao hơn.

B. Đăng ký đất đai:

       *   Nới điều kiện cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ: Khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai 2024 quy định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ 15/10/1993 - trước 01/7/2014 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền sẽ được cấp Sổ đỏ nếu được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

è Giúp giải quyết các tồn tại thực tế người dân sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

        *  Luật Đất đai sửa đổi quy định thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp một Giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình và trao cho người đại diện.

C. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư:

           * Trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội:  Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.

          *  Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đảm bảo sau khi Nhà nước thu hồi đất, người dân có chỗ ở, chỗ sản xuất, người có đất thu hồi được đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm; đảm bảo ổn định được cuộc sống, nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

          *  Quy định cụ thể trình tự, thủ tục các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đảm bảo nguyên tắc có sự tham gia của người dân ở các giai đoạn, đảm bảo nguyên tắc người có đất bị thu hồi được xem xét tái định cư trước khi thu hồi đất.

Ngoài các nội dung điều chỉnh trên, Luật đất đai sửa đổi 2024 cũng đề cập, điều chỉnh, bổ sung đến các nhóm vấn đề rất thiết thực như: Chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số; Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Về chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Phân cấp, phân quyền, đơn giản thủ tục trong quản lý, sử dụng đất.

Ngày đăng: 20/01/2024 Lượt xem: 4.595 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 17/6/2024 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64//2024/NĐ-CP (NĐ 64) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024.
Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư số 24/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng từ năm tài chính 2025 (thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngày 02/4/2024 vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1357/TCT-DNNCN về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HCN), cá nhân kinh doanh (CNKD) gửi đến Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 12/01/2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo 02/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01/7/2024. Từ ngày 01/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được triển khai cải cách tổng thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.725.392
 339
English