afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI, BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC, BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 


Ngày 06/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP (Nghị định 67) quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu xây dựng. Một số quy định mới đáng chú ý thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm như sau: 


Quy định mới về bảo hiểm xe giới 

Nghị định 67 bổ sung nguyên tắc về việc doanh nghiệp bảo hiểm quyền từ chối bán bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp xe giới hết niên hạn sử dụng theo quy định pháp luật. 

Căn cứ vào lịch sử bồi thường bảo hiểm của từng xe giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe giới, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm với biên độ tăng, giảm phí bảo hiểm tối đa 15% tính trên mức đóng phí bảo hiểm bắt buộc của chủ xe giới quy định tại Nghị định. 

Nghị định 67 đã thu hẹp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm về nồng độ cồn theo hướng chỉ loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe giới trong máu hoặc hơi thở nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Về thời hạn bảo hiểm, Nghị định 67 quy định thời hạn bảo hiểm tối thiểu 1 năm tối đa 3 năm đối với tất cả loại phương tiện xe giới (trừ một số trường hợp đặc thù cụ thể). 

Ngoài ra, Nghị định 67 cũng đưa ra nhiều quy định để đơn giản hóa hồ giải quyết bồi thường bảo hiểm, điều chỉnh một số quy định về nội dung giấy chứng nhận bảo hiểm bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ Công an về cấp quản Chứng nhận đăng xe theo định danh nhân tạo thuận lợi trong việc triển khai, quản , sử dụng số, vạch theo quy định pháp luật. 


Điều chỉnh phạm vi mức độ chi hỗ trợ nhân đạo 

Nghị định 67 mở rộng nội dung quản sử dụng Quỹ bảo hiểm xe giới trong việc chi hỗ trợ nhân đạo trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, không thuộc phạm vi bảo hiểm các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của người bị thiệt hại). 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi hỗ trợ nhân đạo lên không vượt quá 30% giảm tỷ lệ chi cho công tác đề phòng, hạn chế tổn thất xuống còn không vượt quá 15% trên tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm số tiền Quỹ các năm trước (nếu ). 

Quy định mức chi hỗ trợ nhân đạo : 30% giới hạn trách nhiệm theo quy định/1người/1 vụ đối với trường hợp tử vong tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; 10% giới hạn trách nhiệm theo quy định/1người/1 vụ đối với trường hợp tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%. 


Điều chỉnh quy định về phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

Về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu , xây dựng, Điều 26 Nghị định 67 đã bổ sung quy định về tăng, giảm tối đa 25% phí bảo hiểm đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để doanh nghiệp bảo hiểm chủ động đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi của bên mua bảo hiểm. 

Ngày đăng: 29/09/2023 Lượt xem: 4.481 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023 (riêng quy định bãi bỏ tổng mức thanh toán được áp dụng từ 01/01/2019
Ngày 23/11/2023 Bộ Tài chính ban hành Công văn 12904/BTC-TCT gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc lấy ý kiến sửa đổi Nghị định về quản lý thuế doanh nghiệp.
Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.603.869
 125
English