afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN BCTC

THỦ TỤC NHẬN TIỀN HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

---------------------------------------

Ngày 30.09.2021 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

‼ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

𝟏. Người lao động (NLĐ) tham gia BHTN đang làm việc tại Doanh nghiệp

Chậm nhất đến ngày 20.10.2021, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ lập danh sách người được hỗ trợ, chuyển cho chủ Doanh nghiệp để xác nhận thông tin. Cơ quan BHXH công khai danh sách được hỗ trợ lên website.

Doanh nghiệp công khai danh sách để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin, thống kê người không nhận.

♦️ Trường hợp danh sách đúng, đủ: trong vòng 5 ngày, Doanh nghiệp gửi lại Cơ quan BHXH để xác nhận.

♦️ Trường hợp danh sách thiếu hoặc chưa đúng: Doanh nghiệp lập danh sách riêng kèm hồ sơ chứng minh gửi lại Cơ quan BHXH chậm nhất ngày 10.11.2021.

Đối với NLĐ có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) sau ngày 30.09.2021 hoặc NLĐ đang đóng BHTN ở nơi không có người đại diện theo pháp luật thì tự làm đơn theo Mẫu gửi cơ quan BHXH để được nhận hỗ trợ.

Thời gian Cơ quan BHXH xét duyệt và chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ sau khi nhận được danh sách từ doanh nghiệp hoặc đề nghị của NLĐ:

♦️ Trường hợp danh sách đúng, đủ: trong vòng 10 ngày.

♦️ Trường hợp danh sách phải điều chỉnh thông tin: trong vòng 20 ngày.

𝟐. NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ trong khoảng 01.01.2020 đến 30.09.2021và đang bảo lưu thời gian đóng BHTN

Chậm nhất đến 31.12.2021, NLĐ tự làm đơn đề nghị theo Mẫu gửi cơ quan BHXH để được nhận hỗ trợ.

♦️ Trong vòng 10 ngày từ lúc nhận được đề nghị, BHXH xác nhận và chuyển tiền hỗ trợ.

♦️ Nếu không chi trả hỗ trợ, BHXH phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

BHXH Việt Nam khuyến khích chi trả cho NLĐ qua tài khoản Ngân hàng.

‼ ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp được giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0% vào Quỹ BHTN trong 12 tháng, Cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu sẵn có, in đối chiếu thanh toán số phải thu nộp để tự động trừ, doanh nghiệp không phải thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm được giảm đóng, thì đơn vị tự gửi một bản sao có xác nhận của cấp thẩm quyền về việc được phân loại tự chủ tài chính, rồi gửi cơ quan BHXH nơi đang đóng BHTN để hưởng hỗ trợ.

Ngày đăng: 07/10/2021 Lượt xem: 1.449 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020
Ngày 11.10.2021 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC (TT 88) hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD). Theo đó, TT 88 hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các HKD, CNKD
Như chúng tôi đã thông tin trong bản tin tuần trước, ngày 06.10.2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có công văn số 3138/BHXH-CSXH về việc chưa tiếp nhận hồ sơ của 05 đối tượng chưa có hướng dẫn cụ thể bao gồm:
Như chúng tôi đã thông tin trước đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/2021/NQ-CP (NQ 116) ngày 24.09.2021 về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (QĐ 28) ngày 01.10.2021 quy định chi tiết về việc thực hiện NQ 116.
Ngày 24.09.2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP (NQ 116) về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  2.887.697
 115
English